wtorek, 21 października 2008

Spotkanie z ks. dr Romualdem Jaworskim

W niedzielę 21 wrzesnia 2008 r. w Centrum Pomocy Duchowej przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie odbyło się spotkanie z ks. dr Romualdem Jaworskim - autorem tłumaczenia podręcznika "Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia". Przed spotkaniem ks. Romuald odprawił Mszę sw. Nagranie ze spotkania jest do odsłuchania/pobrania pod adresem: "Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia"

Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia

Od wtorku 3 czerwca podjęły pracę wg programu "12-kroków" trzy grupy składające się łącznie z 27 osób związanych ze wspólnotą Trudnych Małżeństw Sychar. W poniedziałek 6 października dołączyły następne dwie grupy (9 i 10 osób).
Program "Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia" jest programem rozwoju duchowego, który jest skierowany do ludzi, którzy w wyniku sytuacji życiowej i swego sposobu zachowania przeżywają różne problemy - w tym małżeńskie. Cotygodniowe - we wtorki i środy - spotkania mają miejsce w Centrum Pomocy Duchowej przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie. Prowadzone są przez Jacka - autora programu emitowanego w "Radiu Józef" w każdą sobotę (22.00 - 24.00) Poradnia uzależnień.

wtorek, 5 sierpnia 2008

MODLITWA O POKÓJ DUCHA


O Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym,
czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to,
co mogę zmienić,
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Pozwól mi, cały ten dzień przeżyć
w świadomości upływającego czasu.
Pozwól mi rozkoszować się chwilą
w świadomości jej ograniczenia.
Pozwól mi zaakceptować konieczność,
jako drogę do wewnętrznego pokoju.
Pozwól mi, za przykładem Jezusa,
przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest,
a nie, jakim ja chciałbym, aby był.
Pozwól mi zaufać,
że wszystko będzie dobrze,
jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę.
Tak będę mógł być szczęśliwym w tym życiu
i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą
w życiu wiecznym.
Amen.