niedziela, 19 września 2021

W czerwcu 2008 r. rozpoczęliśmy warsztaty według programu odpowiadającego chrześcijańskiej wizji człowieka i świata:

Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia

Program przetłumaczył i zaadoptował do polskich warunków ks. Romuald Jaworski z Diecezji Płockiej.

Decydują o sukcesie następujące czynniki:

 • uczciwość
 • rzetelność
 • wewnętrzna gotowość bezwarunkowego zaakceptowania różnic między ludźmi.

Praca nad programem prowadzi do uzdrowienia duchowego i psychicznego. Dzięki prowadzeniu przez Ducha Świętego program 12 kroków jest narzędziem służącym kształtowaniu własnego życia nie przez podporządkowywanie się własnej sile, lecz Bożej mocy. Poprzez pracę doświadczamy we własnych grupach uzdrowienia, odzyskujemy spokój ducha i doznajemy zmian wżyciu, które do tej pory było nieznane, a z utęsknieniem poszukiwane. W grupach realizujących ten program mogą znaleźć schronienie ludzie z różnymi problemami i nałogami. Praca polega m.in. na dzieleniu się siłą, doświadczeniem i nadzieją. Niezdrowe relacje jak i ograniczające sposoby zachowania, mogą być zaniechane na korzyść nowej, odpowiedzialnej formy życia. Kto chce doświadczyć przygody i wejść na drogę przemiany, powinien przynieść ze sobą gotowość uczenia się tego, jak zaufać innym ludziom w grupie.

Jednym słowem miłość

Kiedy uznam własną bezsilność i zdam się na Boga, niezależnie od tego, jak wygląda nasza specyficzna sytuacja życiowa, jest nadzieja na zmianę. To jak Bóg w indywidualny sposób objawia się w życiu, fascynuje ciągle na nowo. Pozorną niemożność czyni czymś możliwym, uzdrawia życie zagubionych ludzi i przemienia je od wewnątrz, leczy, daje pokój ducha.

Praca z programem

Praca nad programem, odbywa się w małych grupach  5 – 9 osób. Osobą prowadząca zna dobrze przedstawiany program. Praca polega na poznaniu samych siebie i rozwinięciu własnej osobowości. Jeśli ktoś ma ochotę na pracę nad sobą, proponujemy test dla samego siebie (do nabycia u organizatorów).

Praca z tym programem obejmuje dwa zakresy:

 1. osobistą pracę nad 12 krokami z pomocą materiału zawartego na stronach książki („Wreszcie Żyć – 12 kroków ku pełni życia”)
 2. rozmowa w grupach o wynikach pracy domowej i o wszystkich wyłaniających się problemach i wolnych pytaniach.

Dla realizacji programu grupa spotyka się raz w tygodniu. Podczas 3 – 4 pierwszych mogą być zmiany ilości osób.

Grupa powinna stanowić coś na kształt rodziny – całkowite zaufanie.

Przebieg spotkania

I część spotkania

 • przywitanie się,
 • modlitwa,
 • dzielenie się doświadczeniem, przeżyciami, uczuciami z ostatniego tygodnia.

II część spotkania

 • praca nad kartą pracy.

Książka zawiera również reguły pracy grupowej nad programem 12 kroków. Jest to program grupowej odnowy, nowe poznanie siebie. Dzięki temu programowi odnajdziemy energię, miłość i radość. Doświadczymy wzrostu duchowej wrażliwości, delikatności, zdolności do kochania, dojrzałości emocjonalnej. Będziemy zmieniać przyzwyczajenia, które są dla nas destrukcyjne. Nasza kondycja cielesna, uczuciowa i duchowa ulegną pozytywnym przemianom.

Sens życia – żyć w więzi z Bogiem

Przedstawiony program 12 kroków jest szkołą życia pomagającą odzyskać równowagę, prowadzącą do duchowej dojrzałości i w efekcie do psychicznego uzdrowienia i odnowienia relacji z Bogiem.

Zapisy

Informacje i zapisy na:

 • Sycharowskie warsztaty stacjonarne przy Ogniskach Sycharowskich – w Chicago – http://chicago-jezuici.sychar.org/kontakt/
 • Sycharowskie warsztaty internetowe (praca w formie pisemnej w grupie zamkniętej + kilka mitingów grupy w realu) i warsztaty internetowo-stacjonarne (praca w formie pisemnej w grupie zamkniętej + regularne mitingi grupy w realu w Ognisku Sycharowskim) na Forum Pomocy.
 • Warsztaty organizowane przez Centrum Pomocy Duchowej Księży Pallotynów w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12 – www.12krokow.com.pl.

Polecane materiały

Błogosławieństwo